Cookie verklaring

Privacy verklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website(s) van Tuincentrum de Locht bezoekt

1. Beheer
De website www.Tuincentrumdelocht.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen tuincentrumdelocht.nl) worden beheerd door fam. Helfer waarbij Tuincentrum de Locht een handelsnaam is van de fam. Helfer.

 

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Tuincentrumdelocht.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en email adres.
2b Tuincentrumdelocht.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Tuincentrumdelocht.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Tuincentrumdelocht.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Tuincentrumdelocht.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Tuincentrumdelocht.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vindt je onze 
Cookie verklaring.

3d Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij 
info@tuincentrumdelocht.nl. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

5. Inzagerecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. 

6. Disclaimer
Tuincentrumdelocht.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

 

 

 

 

 

Privacy verklaring voor Klanten is een aanvulling op de Privacy verklaring voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Tuincentrum de Locht.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden:
Tuincentrumdelocht.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van een bestelling.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Tuincentrumdelocht.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant op onze website(s) zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant op Tuincentrumdelocht.nl website(s) verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Tuincentrumdelocht.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Tuincentrumdelocht.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.